« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni- - -

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
30.03.2023, 13:00:02 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě nikdo nepřihlásil a vyhlašuje se usnesení - dražební jednání se končí.
30.03.2023, 13:00:02 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
žádný dražitel
30.03.2023, 13:00:02 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
ve věci
oprávněného Okresní soud v Blansku, se sídlem Hybešova 2047/5, Blansko, PSČ: 678 01, IČ: 00025054
proti povinnému Jaroslav Růžička,02.05.1961, bytem Blanenská č.p. 84, Rájec-Jestřebí, PSČ: 679 02, nar. dne 02.05.1961
ve výši 2.000,- Kč s příslušenstvím

bylo přihlášeno:

1/ CP Inkaso s.r.o., IČO: 29027241, se sídlem Opletalova 1603/57, 110 00 Praha, pohledávka ve výši 551.237,47 Kč, přihláška doručena soudnímu exekutorovi dne 14.03.2023, o zaplacení pohledávky bylo požádáno,

2/ Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště v Blansku, se sídlem Seifertova 7, Blansko, pohledávka ve výši 1.015,- Kč, přihláška doručena soudnímu exekutorovi dne 16.03.2023, o zaplacení pohledávky bylo požádáno,

3/ Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, regionální pobočka Brno, se sídlem Benešova 10, Brno, pohledávka ve výši 53.501,- Kč, přihláška doručena soudnímu exekutorovi dne 21.03.2023, o zaplacení pohledávky bylo požádáno,
30.03.2023, 13:00:02 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
30.03.2023, 13:00:02 systém Dražební jednání bylo zahájeno