« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni170.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
15.06.2022, 13:41:31 systém K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
15.06.2022, 13:41:31 systém Uděluji příklep dražiteli 66804001 [Miroslav Sadac (nar. 12.05.1986)] za nejvyšší podání 170.000,- Kč
15.06.2022, 13:41:02 systém Vypršel čas pro podání námitek
15.06.2022, 13:36:01 systém Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
15.06.2022, 13:34:02 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
15.06.2022, 13:30:37 66804001 Učiněno podání: 170.000,- Kč
15.06.2022, 13:30:15 66804002 Učiněno podání: 156.000,- Kč
15.06.2022, 13:28:49 66804001 Učiněno podání: 152.000,- Kč SV
15.06.2022, 13:28:32 66804002 Učiněno podání: 152.000,- Kč
15.06.2022, 13:27:28 66804001 Učiněno podání: 150.000,- Kč SV
15.06.2022, 13:27:09 66804002 Učiněno podání: 150.000,- Kč
15.06.2022, 13:26:05 66804001 Učiněno podání: 146.000,- Kč SV
15.06.2022, 13:25:44 66804002 Učiněno podání: 146.000,- Kč
15.06.2022, 13:24:24 66804001 Učiněno podání: 144.000,- Kč SV
15.06.2022, 13:23:56 66804002 Učiněno podání: 144.000,- Kč
15.06.2022, 13:22:32 66804001 Učiněno podání: 142.000,- Kč SV
15.06.2022, 13:21:54 66804002 Učiněno podání: 142.000,- Kč
15.06.2022, 13:21:20 66804001 Učiněno podání: 140.000,- Kč SV
15.06.2022, 13:20:30 66804002 Učiněno podání: 140.000,- Kč
15.06.2022, 13:19:02 66804001 Učiněno podání: 134.000,- Kč SV
15.06.2022, 13:18:02 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
15.06.2022, 13:12:30 66804002 Učiněno podání: 134.000,- Kč
15.06.2022, 13:11:27 66804001 Učiněno podání: 132.000,- Kč SV
15.06.2022, 13:08:02 66804002 Učiněno podání: 132.000,- Kč
15.06.2022, 13:03:56 66804001 Učiněno podání: 130.000,- Kč
15.06.2022, 13:00:02 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
66804001, 66804002
15.06.2022, 13:00:02 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky

1/ Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor Exekutorského úřadu Jeseník, se sídlem Otakara Březiny 5, 790 01 Jeseník, přihláška doručena dne 10.4.2018, pohledávka ve výši 12.696,50 Kč, o zaplacení bylo požádáno,

2/ Mgr. Martin Tunkl, soudní exekutor Exekutorského úřadu Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, přihláška doručena dne 15.7.2021, pohledávka ve výši 6.655,- Kč, o zaplacení nebylo požádáno,

3/ IFIS investiční fond, a.s., IČ 24316717, se sídlem Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, přihláška doručena dne 7.22022, pohledávka ve výši 355.340,95 Kč, o zaplacení bylo požádáno,

4/ JUDr. Miloslav Hauerland, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 5, se sídlem Zborovská 3, 150 00 Praha, přihláška doručena dne 18.5.2022, pohledávka ve výši 9.317,- Kč, o zaplacení bylo požádáno,

5/ JUDr. Dalimil Mika, soudní exekutor Exekutorského úřadu Klatovy, se sídlem Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, přihláška doručena dne 23.5.2022, pohledávka ve výši 3.176,- Kč, o zaplacení bylo požádáno,

6/ JUDr. Dalimil Mika, soudní exekutor Exekutorského úřadu Klatovy, se sídlem Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, přihláška doručena dne 23.5.2022, pohledávka ve výši 6.655,- Kč, o zaplacení bylo požádáno,

7/ Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, se sídlem Na Perštýně 6, 110 01 Praha, přihláška doručena dne 30.5.2022, pohledávka ve výši 140.830,- Kč, o zaplacení bylo požádáno,

8/ Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., IČ 00005886, se sídlem Sokolovská 42/217, Praha, pr. zast. Mgr. Bc. Klárou Luhanovou, advokátkou se sídlem Šafaříkovy sady 5, Plzeň, přihláška doručena dne 31.5.2022, pohledávka ve výši 5.830,79 Kč, o zaplacení bylo požádáno,

9/ Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., IČ 00005886, se sídlem Sokolovská 42/217, Praha, pr. zast. Mgr. Miroslavem Kučerkou, advokátem se sídlem Bucharova 12, Praha, přihláška doručena dne 1.6.2022, pohledávka ve výši 4.829,77 Kč, o zaplacení bylo požádáno,

10/ CAPITAL RECOVERY TRUST a.s., IČ 27232174, se sídlem Bucharova 1314/8, Praha, pr. zast. Mgr. Peterem Olejárem, advokátem se sídlem U Pergamenky 1522/2, Praha, přihláška doručena dne 8.6.2022, pohledávka ve výši 6.350,04 Kč, o zaplacení bylo požádáno,
15.06.2022, 13:00:02 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby BYLO prokázáno pro dražitele:
66804001
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
15.06.2022, 13:00:02 systém Dražební jednání bylo zahájeno