« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni49.453,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
04.11.2020, 11:00:32 systém K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
04.11.2020, 11:00:32 systém Uděluji příklep dražiteli 1594044001 [Zdenka Ehrenbergerová (nar. 31.01.1985)] za nejvyšší podání 49.453,- Kč
04.11.2020, 11:00:03 systém Vypršel čas pro podání námitek
04.11.2020, 10:54:32 systém Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
04.11.2020, 10:52:31 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
04.11.2020, 10:49:27 1594044001 Učiněno podání: 49.453,- Kč
04.11.2020, 10:48:02 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
04.11.2020, 10:30:02 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
1594044001, 1594044002
04.11.2020, 10:30:02 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
žádné pohledávky
04.11.2020, 10:30:02 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
04.11.2020, 10:30:02 systém Dražební jednání bylo zahájeno