« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni399.845,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
04.11.2020, 10:26:02 systém K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
04.11.2020, 10:26:02 systém Uděluji příklep dražiteli 1594043001 [Josef Cikán (nar. 12.11.1973)] za nejvyšší podání 399.845,- Kč
04.11.2020, 10:25:32 systém Vypršel čas pro podání námitek
04.11.2020, 10:20:03 systém Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
04.11.2020, 10:18:02 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
04.11.2020, 10:00:38 1594043001 Učiněno podání: 399.845,- Kč
04.11.2020, 10:00:03 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
1594043001
04.11.2020, 10:00:03 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
žádné pohledávky
04.11.2020, 10:00:03 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
04.11.2020, 10:00:03 systém Dražební jednání bylo zahájeno