« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni410.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
04.11.2020, 09:38:02 systém K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
04.11.2020, 09:38:02 systém Uděluji příklep dražiteli 1594041001 [Josef Cikán (nar. 12.11.1973)] za nejvyšší podání 410.000,- Kč
04.11.2020, 09:37:32 systém Vypršel čas pro podání námitek
04.11.2020, 09:32:31 systém Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
04.11.2020, 09:30:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
04.11.2020, 09:27:09 1594041001 Učiněno podání: 410.000,- Kč
04.11.2020, 09:24:37 1594041002 Učiněno podání: 400.000,- Kč
04.11.2020, 09:23:02 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
04.11.2020, 09:19:56 1594041001 Učiněno podání: 380.000,- Kč
04.11.2020, 09:19:10 1594041002 Učiněno podání: 366.083,- Kč
04.11.2020, 09:18:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
04.11.2020, 09:01:08 1594041001 Učiněno podání: 361.083,- Kč
04.11.2020, 09:00:02 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
1594041001, 1594041002
04.11.2020, 09:00:02 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
žádné pohledávky
04.11.2020, 09:00:02 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
04.11.2020, 09:00:02 systém Dražební jednání bylo zahájeno