« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni40.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
16.09.2020, 14:00:02 systém K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
16.09.2020, 14:00:02 systém Uděluji příklep dražiteli 37010001 [Petr Kopidlanský (nar. 08.06.1963)] za nejvyšší podání 40.000,- Kč
16.09.2020, 13:59:32 systém Vypršel čas pro podání námitek
16.09.2020, 13:54:03 systém Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
16.09.2020, 13:52:02 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
16.09.2020, 13:48:49 37010001 Učiněno podání: 40.000,- Kč PP
16.09.2020, 13:47:42 37010002 Učiněno podání: 40.000,- Kč
16.09.2020, 13:45:40 37010002 Učiněno podání: 38.000,- Kč
16.09.2020, 13:43:22 37010001 Učiněno podání: 37.000,- Kč PP
16.09.2020, 13:43:03 37010002 Učiněno podání: 37.000,- Kč
16.09.2020, 13:42:04 37010001 Učiněno podání: 36.000,- Kč PP
16.09.2020, 13:41:18 37010002 Učiněno podání: 36.000,- Kč
16.09.2020, 13:40:02 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
16.09.2020, 13:36:43 37010001 Učiněno podání: 35.000,- Kč PP
16.09.2020, 13:36:25 37010002 Učiněno podání: 35.000,- Kč
16.09.2020, 13:35:30 37010001 Učiněno podání: 34.000,- Kč PP
16.09.2020, 13:34:38 37010002 Učiněno podání: 34.000,- Kč
16.09.2020, 13:34:11 37010001 Učiněno podání: 33.000,- Kč PP
16.09.2020, 13:33:21 37010002 Učiněno podání: 33.000,- Kč
16.09.2020, 13:31:58 37010001 Učiněno podání: 32.000,- Kč PP
16.09.2020, 13:31:42 37010002 Učiněno podání: 32.000,- Kč
16.09.2020, 13:30:44 37010001 Učiněno podání: 31.000,- Kč PP
16.09.2020, 13:29:27 37010002 Učiněno podání: 31.000,- Kč
16.09.2020, 13:26:26 37010001 Učiněno podání: 30.000,- Kč PP
16.09.2020, 13:26:05 37010002 Učiněno podání: 30.000,- Kč
16.09.2020, 13:23:09 37010001 Učiněno podání: 27.000,- Kč PP
16.09.2020, 13:22:35 37010002 Učiněno podání: 27.000,- Kč
16.09.2020, 13:19:55 37010001 Učiněno podání: 26.000,- Kč PP
16.09.2020, 13:19:20 37010002 Učiněno podání: 26.000,- Kč
16.09.2020, 13:18:02 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
16.09.2020, 13:11:39 37010001 Učiněno podání: 25.000,- Kč PP
16.09.2020, 13:10:47 37010002 Učiněno podání: 25.000,- Kč
16.09.2020, 13:03:59 37010001 Učiněno podání: 20.000,- Kč
16.09.2020, 13:00:03 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
37010001, 37010002
16.09.2020, 13:00:03 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
žádné pohledávky
16.09.2020, 13:00:03 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby BYLO prokázáno pro dražitele:
37010001
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
16.09.2020, 13:00:03 systém Dražební jednání bylo zahájeno