« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni36.650,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
01.07.2020, 14:20:02 systém Dražba byla ukončena
01.07.2020, 14:20:02 systém Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 66182001 s nejvyšším podáním 36.650,- Kč
01.07.2020, 14:18:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
01.07.2020, 14:05:03 66182001 Učiněno podání: 36.650,- Kč
01.07.2020, 14:00:03 systém K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili:
66182001
01.07.2020, 14:00:03 systém Dražba byla zahájena
01.07.2020, 13:58:02 systém Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána
01.07.2020, 13:58:02 systém Předkupní právo na předmět dražby NEBYLO prokázáno.
Usnesení:
01.07.2020, 13:58:02 systém Další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce:
žádná nebyla zjištěna