« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni80.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
01.07.2020, 13:56:02 systém Dražba byla ukončena
01.07.2020, 13:56:02 systém Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 66181001 s nejvyšším podáním 80.000,- Kč
01.07.2020, 13:54:02 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
01.07.2020, 13:50:59 66181001 Učiněno podání: 80.000,- Kč
01.07.2020, 13:49:51 66181002 Učiněno podání: 76.000,- Kč
01.07.2020, 13:48:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
01.07.2020, 13:40:25 66181001 Učiněno podání: 75.000,- Kč
01.07.2020, 13:38:33 66181002 Učiněno podání: 72.000,- Kč
01.07.2020, 13:37:17 66181001 Učiněno podání: 71.000,- Kč
01.07.2020, 13:34:16 66181002 Učiněno podání: 67.000,- Kč
01.07.2020, 13:30:42 66181001 Učiněno podání: 65.875,- Kč
01.07.2020, 13:30:02 systém K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili:
66181001, 66181002
01.07.2020, 13:30:02 systém Dražba byla zahájena
01.07.2020, 13:28:02 systém Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána
01.07.2020, 13:28:02 systém Předkupní právo na předmět dražby NEBYLO prokázáno.
Usnesení:
01.07.2020, 13:28:02 systém Další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce:
žádná nebyla zjištěna