« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni30.888,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
18.03.2020, 13:53:02 systém Dražba byla ukončena
18.03.2020, 13:53:02 systém Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 62162001 s nejvyšším podáním 30.888,- Kč
18.03.2020, 13:51:02 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
18.03.2020, 13:47:59 62162001 Učiněno podání: 30.888,- Kč
18.03.2020, 13:46:30 62162002 Učiněno podání: 29.888,- Kč
18.03.2020, 13:44:26 62162001 Učiněno podání: 28.777,- Kč
18.03.2020, 13:41:06 62162002 Učiněno podání: 27.777,- Kč
18.03.2020, 13:38:43 62162001 Učiněno podání: 26.555,- Kč
18.03.2020, 13:38:08 62162002 Učiněno podání: 25.555,- Kč
18.03.2020, 13:36:31 62162001 Učiněno podání: 24.555,- Kč
18.03.2020, 13:34:03 62162002 Učiněno podání: 23.555,- Kč
18.03.2020, 13:30:10 62162001 Učiněno podání: 22.500,- Kč
18.03.2020, 13:30:03 systém K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili:
62162001, 62162002
18.03.2020, 13:30:03 systém Dražba byla zahájena
18.03.2020, 13:28:02 systém Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána
18.03.2020, 13:28:02 systém Předkupní právo na předmět dražby NEBYLO prokázáno.
Usnesení:
18.03.2020, 13:28:02 systém Další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce:
žádná nebyla zjištěna