« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni660.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
15.09.2017, 19:18:32 systém K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
15.09.2017, 19:18:32 systém Uděluji příklep dražiteli 118001 [Marie Mynaříková (nar. 01.01.88)] za nejvyšší podání 660.000,- Kč
15.09.2017, 19:18:14 systém Námitka byla zamítnuta
15.09.2017, 19:15:03 systém Vypršel čas pro podání námitek
15.09.2017, 19:10:14 118001 Podána námitka
3-N001: námitka
15.09.2017, 19:10:03 systém Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
15.09.2017, 19:08:02 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
15.09.2017, 19:00:58 118001 Učiněno podání: 660.000,- Kč
15.09.2017, 19:00:04 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
118001
15.09.2017, 19:00:04 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
žádné pohledávky
15.09.2017, 19:00:04 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
15.09.2017, 19:00:04 systém Dražební jednání bylo zahájeno