« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni80.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
26.02.2020, 14:06:31 systém K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
26.02.2020, 14:06:31 systém Uděluji příklep dražiteli 36408001 [Jiří Kubart (nar. 10.06.1978)] za nejvyšší podání 80.000,- Kč
26.02.2020, 14:06:02 systém Vypršel čas pro podání námitek
26.02.2020, 14:01:02 systém Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
26.02.2020, 13:59:02 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
26.02.2020, 13:55:54 36408001 Učiněno podání: 80.000,- Kč
26.02.2020, 13:54:35 36408002 Učiněno podání: 72.000,- Kč
26.02.2020, 13:54:16 36408001 Učiněno podání: 70.000,- Kč
26.02.2020, 13:53:19 36408002 Učiněno podání: 68.000,- Kč
26.02.2020, 13:51:51 36408001 Učiněno podání: 66.000,- Kč
26.02.2020, 13:49:42 36408002 Učiněno podání: 64.000,- Kč
26.02.2020, 13:48:02 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
26.02.2020, 13:30:02 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
36408001, 36408002
26.02.2020, 13:30:02 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
žádné pohledávky
26.02.2020, 13:30:02 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
26.02.2020, 13:30:02 systém Dražební jednání bylo zahájeno