« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni24.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
26.02.2020, 13:38:31 systém K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
26.02.2020, 13:38:31 systém Uděluji příklep dražiteli 140306002 [Tomáš Sedlák (nar. 13.03.1980)] za nejvyšší podání 24.000,- Kč
26.02.2020, 13:38:02 systém Vypršel čas pro podání námitek
26.02.2020, 13:33:02 systém Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
26.02.2020, 13:31:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
26.02.2020, 13:27:41 140306002 Učiněno podání: 24.000,- Kč
26.02.2020, 13:27:32 140306001 Učiněno podání: 23.000,- Kč
26.02.2020, 13:27:02 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
26.02.2020, 13:23:34 140306002 Učiněno podání: 22.000,- Kč
26.02.2020, 13:23:10 140306001 Učiněno podání: 21.000,- Kč
26.02.2020, 13:22:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
26.02.2020, 13:18:53 140306002 Učiněno podání: 20.000,- Kč
26.02.2020, 13:18:02 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
26.02.2020, 13:03:34 140306001 Učiněno podání: 18.993,- Kč
26.02.2020, 13:00:03 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
140306001, 140306002
26.02.2020, 13:00:03 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
ve věci
oprávněného JUBILEX-CZ, spol. s r.o., se sídlem Lipůvka 275, Milonice, PSČ: 679 22, IČ: 60704870,
práv. zast. advokátem Mgr. Tomáš Rašovský, advokát, se sídlem Kotlářská 989/51a, Brno-Veveří, PSČ: 602 00, IČ: 66240913
proti povinnému Dean Gale, bytem Slepá 556/31, Brno, PSČ: 613 00, IČ: 44145179, nar. 28.07.1968

1/ JUDr. Alan Havlice, soudní exekutor Exekutorského úřadu Jeseník, se sídlem Otakara Březiny 229/5, Jeseník, přihláška doručena dne 8.1.2020, pohledávka ve výši 9.740,50 Kč (náklady v řízení sp.zn. 197 EX 90084/09), sk. 4. (8.), pořadí 3.12.2008, o zaplacení bylo požádáno

2/ JUDr. Alan Havlice, soudní exekutor Exekutorského úřadu Jeseník, se sídlem Otakara Březiny 229/5, Jeseník, přihláška doručena dne 8.1.2020, pohledávka ve výši 18.258,09 Kč (náklady v řízení sp.zn. 197 EX 90844/08), sk. 4. (8.), pořadí 12.3.2008, o zaplacení bylo požádáno,

3/ Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, se sídlem Orlická 4/20020, Praha, přihláška doručena dne 13.1.2020, pohledávka ve výši 7.735,- Kč, sk. 4., pořadí neuvedeno, o zaplacení bylo požádáno,

4/ Městská správa sociálního zabezpečení Brno, se sídlem Veveří 5, Brno, přihláška doručena 6.2.2020, pohledávka ve výši 8.758,- Kč, sk. 6., pořadí 6.2.2020, o zaplacení bylo požádáno
26.02.2020, 13:00:03 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
26.02.2020, 13:00:03 systém Dražební jednání bylo zahájeno