« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni34.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
12.06.2019, 10:45:32 systém K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
12.06.2019, 10:45:32 systém Uděluji příklep dražiteli 364081001 [BIO TOP s.r.o. (IČ: 26114224 )] za nejvyšší podání 34.000,- Kč
12.06.2019, 10:45:02 systém Vypršel čas pro podání námitek
12.06.2019, 10:39:32 systém Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
12.06.2019, 10:37:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
12.06.2019, 10:34:30 364081001 Učiněno podání: 34.000,- Kč
12.06.2019, 10:33:42 364081002 Učiněno podání: 33.000,- Kč
12.06.2019, 10:32:13 364081001 Učiněno podání: 31.000,- Kč
12.06.2019, 10:29:34 364081002 Učiněno podání: 30.000,- Kč
12.06.2019, 10:29:09 364081001 Učiněno podání: 28.000,- Kč
12.06.2019, 10:28:31 364081002 Učiněno podání: 27.000,- Kč
12.06.2019, 10:27:02 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
12.06.2019, 10:23:48 364081001 Učiněno podání: 26.000,- Kč
12.06.2019, 10:23:39 364081002 Učiněno podání: 25.000,- Kč
12.06.2019, 10:21:42 364081001 Učiněno podání: 21.000,- Kč
12.06.2019, 10:19:53 364081002 Učiněno podání: 20.000,- Kč
12.06.2019, 10:18:22 364081001 Učiněno podání: 17.000,- Kč
12.06.2019, 10:17:16 364081002 Učiněno podání: 16.000,- Kč
12.06.2019, 10:15:06 364081001 Učiněno podání: 15.000,- Kč
12.06.2019, 10:00:04 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
364081001, 364081002
12.06.2019, 10:00:04 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
ve věci
oprávněného Peter Palacka, bytem Úvoz 434/84, Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 29.06.1948
proti povinnému Ing. Karel Dvořáček, bytem Královopolské Vážany č.p. 134, Rousínov, PSČ: 683 01, nar. 04.12.1961

Vzhledem k tomu, že účinky spojené se zahájením prvního dražebního jednání, které proběhlo dne 21.04.2011 zůstávají zachovány i pro další dražební jednání a osoby, které neuplatnily svá práva podle § 336b odst. 2 písm. i) až l) o.s.ř. do zahájení prvního dražebního jednání, nemohou tato práva uplatnit v žádném dalším dražebním jednání. Věřitelé povinného, kteří své pohledávky nepřihlásily k rozvrhu do zahájení prvního dražebního jednání, je již nemohou přihlásit do zahájení dalšího dražebního jednání.
12.06.2019, 10:00:04 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
12.06.2019, 10:00:04 systém Dražební jednání bylo zahájeno