« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni269.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
04.05.2022, 13:53:02 systém K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
04.05.2022, 13:53:02 systém Uděluji příklep dražiteli 104604005 [AGRO Jevišovice, a.s. (IČ: 49455958 )] za nejvyšší podání 269.000,- Kč
04.05.2022, 13:52:32 systém Vypršel čas pro podání námitek
04.05.2022, 13:47:31 systém Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
04.05.2022, 13:45:31 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
04.05.2022, 13:42:08 104604005 Učiněno podání: 269.000,- Kč
04.05.2022, 13:40:58 104604004 Učiněno podání: 266.666,- Kč
04.05.2022, 13:40:54 104604005 Učiněno podání: 234.000,- Kč
04.05.2022, 13:39:54 104604003 Učiněno podání: 232.000,- Kč
04.05.2022, 13:38:42 104604005 Učiněno podání: 230.000,- Kč
04.05.2022, 13:38:00 104604003 Učiněno podání: 228.000,- Kč
04.05.2022, 13:37:27 104604005 Učiněno podání: 226.000,- Kč
04.05.2022, 13:36:34 104604003 Učiněno podání: 224.000,- Kč
04.05.2022, 13:35:31 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
04.05.2022, 13:32:03 104604005 Učiněno podání: 222.000,- Kč
04.05.2022, 13:30:59 104604003 Učiněno podání: 220.000,- Kč
04.05.2022, 13:30:26 104604005 Učiněno podání: 216.000,- Kč
04.05.2022, 13:29:57 104604002 Učiněno podání: 214.000,- Kč
04.05.2022, 13:29:24 104604003 Učiněno podání: 210.000,- Kč
04.05.2022, 13:28:57 104604005 Učiněno podání: 203.000,- Kč
04.05.2022, 13:28:42 104604002 Učiněno podání: 201.000,- Kč
04.05.2022, 13:28:32 104604006 Učiněno podání: 199.000,- Kč
04.05.2022, 13:28:13 104604003 Učiněno podání: 190.000,- Kč
04.05.2022, 13:27:52 104604005 Učiněno podání: 183.000,- Kč
04.05.2022, 13:27:19 104604006 Učiněno podání: 181.000,- Kč
04.05.2022, 13:27:01 104604003 Učiněno podání: 176.000,- Kč
04.05.2022, 13:26:03 104604005 Učiněno podání: 174.000,- Kč
04.05.2022, 13:25:44 104604003 Učiněno podání: 172.000,- Kč
04.05.2022, 13:25:15 104604002 Učiněno podání: 170.000,- Kč
04.05.2022, 13:24:33 104604003 Učiněno podání: 166.000,- Kč
04.05.2022, 13:23:53 104604005 Učiněno podání: 164.000,- Kč
04.05.2022, 13:23:23 104604003 Učiněno podání: 162.000,- Kč
04.05.2022, 13:23:02 104604002 Učiněno podání: 160.000,- Kč
04.05.2022, 13:22:23 104604005 Učiněno podání: 154.000,- Kč
04.05.2022, 13:22:01 104604003 Učiněno podání: 152.000,- Kč
04.05.2022, 13:21:33 104604002 Učiněno podání: 150.000,- Kč
04.05.2022, 13:21:08 104604005 Učiněno podání: 148.000,- Kč
04.05.2022, 13:20:45 104604003 Učiněno podání: 146.000,- Kč
04.05.2022, 13:19:46 104604005 Učiněno podání: 144.000,- Kč
04.05.2022, 13:19:32 104604003 Učiněno podání: 142.000,- Kč
04.05.2022, 13:19:00 104604002 Učiněno podání: 140.000,- Kč
04.05.2022, 13:18:06 104604003 Učiněno podání: 136.000,- Kč
04.05.2022, 13:17:41 104604005 Učiněno podání: 134.000,- Kč
04.05.2022, 13:17:21 104604002 Učiněno podání: 132.000,- Kč
04.05.2022, 13:16:33 104604003 Učiněno podání: 130.000,- Kč
04.05.2022, 13:15:52 104604005 Učiněno podání: 126.000,- Kč
04.05.2022, 13:14:59 104604003 Učiněno podání: 124.000,- Kč
04.05.2022, 13:06:49 104604005 Učiněno podání: 122.000,- Kč
04.05.2022, 13:04:05 104604002 Učiněno podání: 120.000,- Kč
04.05.2022, 13:03:38 104604003 Učiněno podání: 118.000,- Kč
04.05.2022, 13:01:15 104604006 Učiněno podání: 115.534,- Kč
04.05.2022, 13:00:03 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
104604001, 104604002, 104604003, 104604004, 104604005, 104604006
04.05.2022, 13:00:03 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
ve věci

1/ Krajský soud v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno, přihláška doručena dne 24.06.2011, pohledávka ve výši 2.810,- Kč, o zaplacení nebylo požádáno,

2/ Libor Smetana, nar. 25.07.1971, bytem Konečného 14, Brno, pr. zast. JUDr. Ladou Štarhovou, advokátkou se sídlem Řípská 18a, Brno, přihláška doručena dne 30.11.2011, pohledávka ve výši 70.000,- Kč s přísl., o zaplacení nebylo požádáno,

3/ Mgr. Jan Svoboda, soudní exekutor Exekutorského úřadu Olomouc, se sídlem Dvořákova 222/32, Olomouc, přihláška doručena dne 8.4.2022, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, o zaplacení bylo požádáno,

4/ Finanční úřad pro Kraj Vysočina, územní pracoviště v Třebíči, se sídlem Žerotínovo nám. 17/1, Třebíč, přihláška doručena dne 12.4.2022, pohledávka ve výši 15.236,- Kč, o zaplacení nebylo požádáno,

5/ Raiffeisenbank a.s., IČ 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha, přihláška doručena dne 12.4.2022, pohledávka ve výši 89.459,60 Kč, o zaplacení bylo požádáno,

6/ JUDr. Ivo Luhan, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, Praha, přihláška doručena dne 14.4.2022, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, o zaplacení bylo požádáno,

7/ JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., soudní exekutor Exekutorského úřadu Litoměřice, se sídlem Masarykova 679/33, Litoměřice, přihláška doručena dne 14.4.2022, pohledávka ve výši 8.228,- Kč, o zaplacení bylo požádáno,

8/ JUDr. Lubomír Zálešák, soudní exekutor Exekutorského úřadu Hodonín, se sídlem Velkomoravská 1, Hodonín, přihláška doručena dne 20.4.2022, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, o zaplacení bylo požádáno,

9/ ČSOB Pojišťovna, a.s., se sídlem Masarykovo nám. 1458, Pardubice, pr. zast. Mgr. Anetou Bendovou, advokátkou se sídlem U Soudu 388, Hradec Králové, přihláška doručena dne 21.4.2022, pohledávka ve výši 8.074,50 Kč, o zaplacení nebylo požádáno,

10/ JUDr. Ivana Kozáková, soudní exekutor Exekutorského úřadu Třebíč, se sídlem Bráfova 53, Třebíč, přihláška doručena dne 25.4.2022, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, o zaplacení bylo požádáno,

11/ Bc. Petr Kalhous, nar. 08.03.1973, bytem A. Heinricha 23, 551 02 Josefov, pr. zast. JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, advokátem se sídlem Pražákova 69, Brno, přihláška doručena dne 26.4.2022, pohledávka ve výši 133.212,80 Kč, o zaplacení nebylo požádáno,

12/ JUDr. Ilona Pokorná, advokátka se sídlem Jakubská 121/1, Brno, přihláška doručena dne 02.05.2022, pohledávka ve výši 28.930,- Kč, o zaplacení bylo požádáno,

13/ Plzeňský Prazdroj, a.s., IČ 45357366, se sídlem U Prazdroje 7, Plzeň, pr. zast. JUDr. Martinou Lintnerovou, advokátkou se sídlem Bezručova 9, Plzeň, přihláška doručena dne 3.5.2022, pohledávka ve výši 234.424,23 Kč, o zaplacení bylo požádáno
04.05.2022, 13:00:03 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
04.05.2022, 13:00:03 systém Dražební jednání bylo zahájeno