Úvodní stránka  |  Informace  |  Kontakt
dražby:
majetek:
kraj:

« zpět k přehledu dražeb

Chcete-li se účastnit této dražby, musíte se nejprve přihlásit ke svému účtu.

Pokud zatím svůj účet nemáte, zaregistrujte se.

pozemek ve Vojkovicích u Židlochovic

Aktuální stav dražby:
vydraženo

Základní informace

Typ dražby:
nařízená
Způsob dražby:
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA
Číslo jednací:
210 EX 148/11
Vyřizuje:
Mgr. Marie Jeřelová
Odhadní cena:
52.318,- Kč
Nejnižší podání:
34.879,- Kč

Podrobné informace o předmětu dražby

Kategorie:
nemovitost, pozemek
Okres:
Brno-venkov

Související dokumenty

usnesení - nový termín dražby / dokument byl archivován (dražba ukončena)
dražební vyhláška / dokument byl archivován (dražba ukončena)
dodatek ke znaleckému posudku / dokument byl archivován (dražba ukončena)
znalecký posudek / dokument byl archivován (dražba ukončena)
Poslat odkaz známému   Vytisknout informace

Popis předmětu dražby:

- pozemek parcela 650/23, o výměře 1414 m2, orná půda, zemědělský půdní fond,
zapsaný v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Brno-venkov, pro okres
Brno-venkov, obec Vojkovice, katastrální území Vojkovice u Židlochovic, na listu vlastnictví č. 395
včetně
- stavby chaty postaveného na pozemku parcela č. 650/23, orná půda, zemědělský půdní fond,
kat. území: Vojkovice u Židlochovic, obec: Vojkovice, okres: Brno-venkov (pozemek zapsán na LV
395), která je postavena, avšak nebyla zkolaudována a není zapsaná v Katastru nemovitostí ČR.
Shora uvedené nemovité věci budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

POZOR!!!
Dražební jednání nařízené na 23.03.2023 muselo být odročeno, neboť bylo zjištěno, že na pozemku se
nachází stavba nezapsaná v katastru nemovitostí, která nebyla znalcem zjištěna, a tudíž ani oceněna.
Soudí exekutor tedy požádal ustanoveného znalce Jaroslava Sedláka o doplnění znaleckého posudku. Soudní
znalec provedl dne 21.03.2023 místní šetření za přítomnosti povinného a zjistil, že na oceňovaném pozemku
se nachází volně stojící stavby. Dle zjištění znalce se jedná o blíže neurčenou stavbu chaty spojenou
s dalšími drobnými stavbami doplňkového charakteru. Stavby včetně oplocení jsou ve velice špatném stavu,
půdorysný rozměr chaty je cca. 10 x 4 m, se sedlovou střechou s eternitovou krytinou. Povinný neumožnil
detailnější prohlídku stavby, nicméně prohlásil, že se jedná o stavbu bez stavebního povolení.
Dotazem na stavební úřad Městského úřadu Židlochovice soudní znalec zjistil, že stavební úřad neeviduje ke
stavbám na pozemku parcela č. 650/23 žádné dokumenty.
Soudní znalec dále upozornil na skutečnost, že vzhledem k chybějící dokumentaci ke stavbě chaty (tedy jde
o tzv. „černou stavbu“) existuje reálná možnost nařízení demolice a odstranění stavby na náklady vlastníka
pozemku. Vzhledem k této skutečnosti ocenil stavbu chaty včetně ostatních drobných staveb na 0,- Kč.

POZOR!!
UPOZORŇUJI DRAŽITELE, ŽE POVINNÝ V DANÉM OBJEKTU NA POZEMKU BYDLÍ, JEDNÁ SE O PROBLÉMOVÉHO POVINNÉHO, PRAVDĚPODOBNĚ BUDE DĚLAT PROBLÉMY.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace