Úvodní stránka  |  Informace  |  Kontakt
dražby:
majetek:
kraj:

« zpět k přehledu dražeb

Chcete-li se účastnit této dražby, musíte se nejprve přihlásit ke svému účtu.

Pokud zatím svůj účet nemáte, zaregistrujte se.

pozemek v obci Přešovice, okr. Třebíč

Aktuální stav dražby:
vydraženo

Základní informace

Typ dražby:
nařízená
Způsob dražby:
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA
Číslo jednací:
210 EX 1046/04
Vyřizuje:
Mgr. Marie Jeřelová
Odhadní cena:
173.300,- Kč
Nejnižší podání:
115.534,- Kč

Podrobné informace o předmětu dražby

Kategorie:
nemovitost, pozemek
Okres:
Třebíč

Související dokumenty

znalecký posudek / dokument byl archivován (dražba ukončena)
dražební vyhláška / dokument byl archivován (dražba ukončena)
Poslat odkaz známému   Vytisknout informace

Popis předmětu dražby:

- pozemek parcela 277/11, o výměře 7026 m2, orná půda, zemědělský půdní fond,
zapsáno u KÚ pro Vysočinu, KP Třebíč, okres Třebíč, obec: Přešovice, kat. území: Přešovice, LV: 226

!!!UPOZORNĚNÍ!!!
Dne 26.04.2022 byla do spisu prostřednictvím e-mailu od společnosti AGRO Jevišovice a.s., IČ 49455958 (nájemce) doručena nájemní smlouva na předmětný pozemek ze dne 16.03.2012.
Usnesení o nařízení exekuce i exekuční příkaz prodejem nemovitosti byly povinnému doručeny již v roce 2005. Jak v samotném usnesení o nařízení exekuce, tak i ve výroku II. citovaného exekučního příkazu bylo povinnému výslovně zakázáno, aby předmětné nemovitosti se všemi součástmi a příslušenstvím převedl na někoho jiného nebo je zatížil, když byl dále poučen o této skutečnosti a o tom, že právní úkon, kterým poruší tuto povinnost je neplatný. Výše zmíněná nájemní smlouva je tedy neplatná, neboť povinný porušil výše uvedený zákaz, tzv. inhibitorium, když zatížil předmětné nemovitosti tím, že uzavřel nájemní smlouvu s AGRO Jevišovice a.s.
Vzhledem k tomu, že jde o tzv. absolutní neplatnost právního úkonu, jsou nájemní smlouvy absolutně neplatné od samého počátku pro rozpor se zákonem, nájem nebude přecházet na vydražitele.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace