Úvodní stránka  |  Informace  |  Kontakt
dražby:
majetek:
kraj:

podíl id. 1/2 rod. domu v Polné

Aktuální stav dražby:
odročeno
důvod: podána vylučovací žaloba

Základní informace

Typ dražby:
nařízená
Způsob dražby:
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA
Číslo jednací:
210 EX 612/03
Vyřizuje:
Mgr. Marie Mynaříková
Odhadní cena:
311.500,- Kč
Nejnižší podání:
207.667,- Kč

Podrobné informace o předmětu dražby

Kategorie:
nemovitost, rodinný dům
Okres:
Jihlava

Související dokumenty

dražební vyhláška / dokument byl archivován (dražba odročena)
znalecký posudek / dokument byl archivován (dražba odročena)
podíl id. 1/2 rod. domu v Polnépodíl id. 1/2 rod. domu v Polnépodíl id. 1/2 rod. domu v Polnépodíl id. 1/2 rod. domu v Polnépodíl id. 1/2 rod. domu v Polnépodíl id. 1/2 rod. domu v Polnépodíl id. 1/2 rod. domu v Polné
Poslat odkaz známému   Vytisknout informace

Popis předmětu dražby:

- podíl id. ½ pozemku parcela St. 508, o výměře 132 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Polná, č.p. 268, rod. dům, stavba stojí na pozemku p.č.: St. 508
zapsáno u KÚ pro Vysočinu, KP Jihlava, okres: Jihlava, obec: Polná, kat. území: Polná, LV: 73.

S nemovitostí je spojeno ěcné břemeno bytu (doživotního bydlení) pro Jiřího Vítka, nar. 20.06.1922, bytem E. Beneše 391, 572 01 Polička, na základě Smlouvy o věcném břemeni V3 3148/2000 ze dne 21.9.2000, spočívající v bezplatném výlučném užívání obytné místnosti s jedním oknem vedoucím do ulice Varhánkova sousedící s koupelnou a spoluužívání s ostatními osobami v bytě bydlícími nacházejícím se v prvním patře domu v Polné, Varhánkově ul. č. or. 268. Toto věcné břemeno dražbou NEZANIKNE.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace